Privacyverklaringen om trots op te zijn

Slaat jouw bedrijf gegevens van klanten op, zoals mailadressen of namen? Dan ben je verplicht hen daarover te informeren in een privacyverklaring. Dat geldt voor elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt, hoe eenvoudig en kortdurend ook.

Stel je een eerlijke en duidelijke privacyverklaring op, dan schept dat vertrouwen bij je klanten. MetRechtHelder helpt je graag om dat doel te bereiken.

Onze privacyverklaringen hebben de volgende voordelen: